Vasaregionen

Då man granskar Vasaregionen med hjälp av statistik, är utsikterna exceptionellt positiva. 

Tack vare Nordens största energiteknologikoncentration finns det gott om arbete, välstånd och kunnande i Vasaregionen. Vasaregionen kännetecknas av hög andel av export och sysselsättningsgrad. Här finns flest exportföretag i förhållande till folkmängden och exporten per capita är på topp i Finland. 80 procent av det som produceras i regionen går på export.

Här finns ett sällsynt starkt förtroendekapital mellan människor och företag. Nätverken fungerar och bakom de stora globala exportföretagen finns hundratals underleverantörer som får ut sina produkter i världen. Mikroklimatet för företagsamhet är gott och lägger grunden för tillväxt. 

Koncentrationen av energiteknologi gör regionen till en global tillväxtregion. I dag är Vasaregionen en av de mest internationella regionerna i Finland.

Vasaregionens invånarantal växer snabbt, i synnerhet tack vare mångsidiga studie- och arbetsmöjligheter. Nya arbetsplatser uppkommer mångdubbelt i jämförelse med andra städer, och här finns också de lägsta arbetslöshetssiffrorna i hela landet.

Var fjärde invånare har högskoleexamen, och även företagen är redo att utvecklas. Visste du att största delen av de företag som satsar mest på forskning och produktutveckling i Finland är verksamma just i Vasaregionen? En stor del av dem har blivit marknadsledare i världen inom sin bransch.

 

 

vasaregionen