Materialflöde

Regionens nuvarande företag inom cirkulär ekonomi är intresserade av samarbetspartners som utnyttjar olika materialströmmar och vi söker ständigt nya aktörer till vårt nätverk. Cirkulär ekonomi är ett av Vasaregionens spetsprojekt och därför är etableringen i området lätt och smidig.

Har ditt företag lösningar på hur man kunde utnyttja t.ex. följande material?

  • Rivningsbetong- och tegelkross från gamla byggnader och konstruktioner
  • Gammal isolering som mineralull och glasull
  • Glasfiber avfall
  • Olika plastmaterial
  • PVC plast – rör, brunnar osv.
  • Kläder och textilier
  • Matavfall
  • Produkter med producentansvar såsom bildäck, batterier, ackumulatorer, glasflaskor och burkar, elektriskt och elektroniskt avfall, förpackningar, tidningar och papp osv.
  • Koldioxid från biogas reningen
  • Byggavfall t.ex. gipsskivor, mineralull, glasull

 materialflode