Cirkulär ekonomi
- ett av Vasaregionens spetsprojekt

RENERGI circular economy hub främjar verksamhetsförutsättningarna för företag inom cirkulär ekonomi i regionen. Vi stöder företag i placeringen och hjälper dem att skapa framgångsrik business och samarbetsmöjligheter. Vasaregionens dynamiska och starkt exportorienterade näringsliv önskar nya aktörer varmt välkomna!

Läs mer

 

 


 

 

  

Vasaregionen ritar positiva statistikkurvor

Läs mer