Ta kontakt!

 

Göran Östberg, projektchef

goran.ostberg@vasek.fi
0500 366 097

Göran är en expert inom cirkulär ekonomi på Vasaregionens Utveckling Ab och ansvarar för att utveckla RENERGI-klustret.

För Göran är cirkulär ekonomi ett sätt att leva. Han bor med sin fru i ett hus byggt 1831 så därför ingår renovering, materialåtervinning och återanvändning i hans vardag. Enligt honom kan framtidens lösningar hittas i mer hållbara produkter, deras återanvändning och slutligen återanvändning av material.

Förutom renovering så tycker Göran om vandring, jakt, fiske och om att röra sig i naturen.

 

 

Henna-Maija Sumuvuori, näringslivschef

henna-maija.sumuvuori@korsholm.fi
06-327 7121
044 424 9109

Henna-Maija fungerar som näringslivsdirektör i Korsholms kommun och ansvarar bland annat för företagsrådgivning och fungerar som näringslivets kontaktperson. Dessutom tar hon hand om till exempel förhandlingar som berör företagstomter.

Principen för cirkulär ekonomi är att göra mer för mindre. Centrala tanken är att genom materialåtervinning och återanvändning utnyttja naturresurser på ett hållbart sätt. Cirkulär ekonomi är både en nödvändighet och en viktig affärsmöjlighet! Människor börjar inse vikten med cirkulär ekonomi, och den växande efterfrågan på hållbara produkter och tjänster har orsakat förändrade verksamhets- och resultatsmodell hos företagen. Affärsmodeller som baserar sig på cirkulation återspeglas i företagen som starka kundrelationer samt en lättare kostnadsstruktur, som beror på minskning av råmaterial.

Största delen av sin fritid tillbringar Henna-Maija ute i friska luften med sina barn och hundar. Den cirkulära ekonomin spelar en betydande roll i kampen att nå de globala målen gällande klimatförändringen, så att vi får njuta av bland annat ren frisk luft även i fortsättningen.

 

Mikael Alaviitala, utvecklingsdirektör

mikael.alaviitala@korsholm.fi
06 327 7127
044 727 1210

Mikael är utvecklingschef för Korsholms kommun. Han har varit inblandad i projektet Cirkulär Ekonomi Korsholm från början och är aktiv i projektstyrgruppen.

Enligt Mikael är cirkulär ekonomi både ekonomiskt och miljömässigt hållbart för att göra saker i rätt riktning. Nuvarande konsumtion av varor och därmed naturresurser är problematisk. Nya sätt att spendera och producera varor kan hittas genom att använda nya och innovativa lösningar som tillhandahålls av den cirkulära ekonomin. 

På fritiden njuter Mikael av att vara på stugan, spela bollspel och resa.