Ta kontakt!

 

Hanna Malkamäki, projektchef, hållbar utveckling & cirkulär ekonomi

hanna.malkamaki@vasek.fi
050 5638605

Hanna är en expert inom cirkulär ekonomi på Vasaregionens Utveckling Ab och på utvecklingsbolagets sida ansvarar för att utveckla RENERGI-klustret.

Hanna är optimist för cirkulär ekonomi och ser att investeringar i cirkulär ekonomi inte bara är företagens livsvillkor, utan också ett sätt att säkerställa konkurrens- och livskraft i framtiden.

”Hållbar utveckling är vår generations skyldighet gentemot eftervärlden, och övergången till cirkulär ekonomi är ett av de viktigaste sätten att säkra en hållbar framtid.”

På fritiden är Hanna engagerad i terränglöpning och cykling och uppfinner olika sätt att som konsument utnyttja den cirkulära ekonomin.

 

Johanna Långskog, näringslivskoordinator

johanna.langskog@korsholm.fi

 

 

Mikael Alaviitala, utvecklingsdirektör

mikael.alaviitala@korsholm.fi
06 327 7127
044 727 1210

Mikael är utvecklingschef för Korsholms kommun. Han har varit inblandad i projektet Cirkulär Ekonomi Korsholm från början och är aktiv i projektstyrgruppen.

Enligt Mikael är cirkulär ekonomi både ekonomiskt och miljömässigt hållbart för att göra saker i rätt riktning. Nuvarande konsumtion av varor och därmed naturresurser är problematisk. Nya sätt att spendera och producera varor kan hittas genom att använda nya och innovativa lösningar som tillhandahålls av den cirkulära ekonomin. 

På fritiden njuter Mikael av att vara på stugan, spela bollspel och resa.