Aktörer

Cirkulär ekonomi är ett av Vasaregionens spetsprojekt. Regionens företag inom cirkulär ekonomi drar nytta av samarbete och av effekterna av ett starkt energikluster. Vasaregionen hälsar nya företagare välkomna!