Stormossen

Stormossen Oy Ab är det regionala avfallsbolaget som ägs av 6 kommuner med ca 107 000 invånare. Bolagets grundades 1985 som det första kommunala avfallsbolaget i Finland. Landets första biogasanläggning för hushållsavfall startade här redan 1989. Stormossens verksamhet är ett exempel på verklig cirkulär ekonomi.

 Stormossen behandlar bioavfall och slam och producerar kompostjord och biogas. Gastankningsstationen Gastor öppnades i februari 2017 och 2019 öppnas den andra tankningsstationen. I Vasa stad trafikerar tolv bussar som drivs med biogas, ett pionjärprojekt i Finland. Under sommarhalvåret säjer Stormossen kompostjord till såväl hushåll som företag.

 

Stormossen 2018 OS 1517

 

Av allt avfall som kommer in till Stormossen återvinns över 98 procent, vilket är bland de högsta i landet. 13 återvinningsstationer och 120 ekopunkter betjänar på Stormossens område.

Stormossens vision är att vara det effektivaste kommunala avfallsbolaget i Finland. Bolaget är en innovativ aktör som aktivt bidrar till Vasanejdens energikluster, cirkulär ekonomi och klimatpolitiska målsättningar.

Samarbetsprojekt kring materialåtervinning av exempelvis plast, gips, textilier glas och glasfiber intresserar Stormossen.