Westenergy

Westenergy Oy Ab möjliggör cirkulär ekonomi mellan avfallshantering och energiproduktion.

Westenergy Oy Ab är ett företag inom cirkulär ekonomi som ägs av fem avfallsbolag. Företaget utnyttjar oanvändbart och icke-återvinningsbart material och omvandlar det till energi och nytt material.

Till Westenergys verksamhetsområde hör ca 50 orter och företaget betjänar närmare 400 000 människors behov inom dessa områden. Westenergy Oy Ab fungerar som länk mellan avfallshantering och energiproduktion och möjliggör cirkulär ekonomi i praktiken mellan dessa branscher. Westenergy Oy Ab producerar även återvinningsmaterial som kan utnyttjas inom bl.a. metallindustrin, infrabyggnadsprojekt och nya betongprodukter.

Westenergy Oy Ab bidrar till en renare värld genom minskad miljöpåverkan från energiproduktion. I energiproduktionen ersätts kol och olja med icke-återvinningsbart material. Detta har en väsentlig positiv klimatpåverkan – årligen släpps det ut 100 000 – 200 000 ton mindre koldioxid i atmosfären.