Westenergy

Westenergy Oy Ab toimii kiertotalouden mahdollistajana jätehuollon ja energiatuotannon ekosysteemissä.

 Westenergy Oy Ab on viiden jätehuoltoyhtiön omistama kiertotalousyritys, joka käyttää muuten hyödyntämätöntä ja kierrätyskelvotonta materiaalia ja jalostaa sen energiaksi sekä uusiksi materiaaleiksi.

Westenergyn toiminta-alueeseen kuuluu noin 50 paikkakuntaa ja se palvelee noin 400 000 ihmisen tarpeita tällä alueella. Westenergy Oy Ab toimii linkkinä jätehuollon ja energiantuotannon välillä mahdollistaen kiertotalouden käytännössä näiden alojen välillä. Lisäksi Westenergy Oy Ab tuottaa kierrätysmateriaaleja, joita voidaan hyödyntää mm. metalliteollisuudessa, infrarakentamisen projekteissa ja uusissa betonituotteissa.

Westenergy Oy Ab puolustaa puhdasta maailmaa myös vähentämällä energiantuotannon ympäristövaikutuksia. Kierrätyskelvottomalla materiaalilla korvataan energiantuotannossa kivihiiltä ja öljyä. Tällä on merkittävä positiivinen ilmastovaikutus - hiilidioksidia vapautuu ilmakehään 100 000 – 200 000 tonnia vähemmän vuosittain.