Aktörer

Cirkulär ekonomi är ett av Vasaregionens spetsprojekt. Regionens företag inom cirkulär ekonomi drar nytta av samarbete och av effekterna av ett starkt energikluster. Vasaregionen hälsar nya företagare välkomna!

esitekuvake ruotsi