Circle's Edge

Circle’s Edge - The Leading Edge of the Circular Economy – är en affärspark som planeras som hyresfastigheter för företag som värdesätter hållbarhet och lönsamhet.

Lokalerna planeras enligt hyresgästens behov, och lämpar sig för kontor, produktion, försäljningsutrymmen och lager.

Syftet med Circle’s Edge är att vara en föregångare inom cirkulär ekonomi för massorna. Att ge vanliga organisationer chansen att göra sin del för miljön, utan att kompromissa med lönsamheten. Företag och organisationer som väljer att lokalisera sin verksamhet vid Circle’s Edge visar sin proaktivitet för sina intressenter.

 

  

Hallinfo

För att fullfölja syftet att ge hyresgästerna en stärkt profilering inom cirkulär ekonomi, så kombinerar Circle’s Edge konkreta åtgärder med god kommunikation.

Det direkta mervärdet för miljön förverkligas genom de många gröna innovationerna som kommer att installeras i affärsparkens fastigheter. Bland åtgärderna finns värmesystemet, vattenåtervinning och utnyttjandet av förnybar energi.

Vid Circle’s Edge stannar den cirkulära ekonomin inte innanför fastigheternas väggar. Studeranden, beslutsfattare och övriga kommer att få besöka en utställning om cirkulär ekonomi som placeras i affärsparken. Besökare välkomnas av en båge av återanvända fönster, som visas mot riksväg 8 där 10 000 fordon passerar dagligen.

Namnet ”Circles Edge” härstammar från affärsparkens geografiska placering och form. Tomten finns vid utkanten av Renergi – Circular economy hub i Vasaregionen.