Vasaregionen

Då man granskar Vasaregionen med hjälp av statistik, är utsikterna exceptionellt positiva. 

Tack vare Nordens största energiteknologikoncentration finns det gott om arbete, välstånd och kunnande i Vasaregionen.

  • Cirkulär ekonomi är ett av regionens spetsprojekt
  • Flest exportföretag i förhållande till folkmängden – 80 procent av det som produceras i regionen går på export.
  • Bakom de stora globala exportföretagen finns hundratals underleverantörer som får ut sina produkter i världen.
  • Nätverken fungerar och det goda mikroklimatet för företagsamhet lägger grunden för tillväxt.
  • Koncentrationen av energiteknologi gör regionen till en global tillväxtregion.
  • Var fjärde invånare har högskoleexamen.

 

 

 

 

 vasaregionen