Ta kontakt!Göran Östberg, projektchef

goran.ostberg@vasek.fi
0500 366 097

Göran är en expert inom cirkulär ekonomi på Vasaregionens Utveckling Ab och ansvarar för att utveckla RENERGI-klustret.

För Göran är cirkulär ekonomi ett sätt att leva. Han bor med sin fru i ett hus byggt 1831 så därför ingår renovering, materialåtervinning och återanvändning i hans vardag. Enligt honom kan framtidens lösningar hittas i mer hållbara produkter, deras återanvändning och slutligen återanvändning av material.

Förutom renovering så tycker Göran om vandring, jakt, fiske och om att röra sig i naturen.

 

 

Matias Båsk, näringslivschef

matias.bask@korsholm.fi
06 327 7121
050 518 1154

Matias är näringslivchef i Korsholms kommun. Han är medlem i Renergis styrgrupp och är med och förhandlar om exempelvis företagstomter.

Matias ser att de viktigaste fördelarna med den cirkulära ekonomin är att resurs- och råmaterialutnyttjande kan utnyttjas på ett mer effektivt sätt. Förutom miljöfördelar ger det företag möjligheter till nya affärs- och samarbetsmodeller. 

Matias utövar all form av sport och därifrån hittar han också ett exempel på den cirkulära ekonomin. "I synnerhet i ishockey och andra bollspel har utbyte av dyr utrustning från en användare till en annan blivit vanligare och det har uppstått ny business i och med att olika köp- och försäljningsbutiker och -tjänster blivit vanligare."

 

 

Mikael Alaviitala, utvecklingsdirektör

mikael.alaviitala@korsholm.fi
06 327 7127
044 727 1210

Mikael är utvecklingschef för Korsholms kommun. Han har varit inblandad i projektet Cirkulär Ekonomi Korsholm från början och är aktiv i projektstyrgruppen.

Enligt Mikael är cirkulär ekonomi både ekonomiskt och miljömässigt hållbart för att göra saker i rätt riktning. Nuvarande konsumtion av varor och därmed naturresurser är problematisk. Nya sätt att spendera och producera varor kan hittas genom att använda nya och innovativa lösningar som tillhandahålls av den cirkulära ekonomin. 

På fritiden njuter Mikael av att vara på stugan, spela bollspel och resa.